Billedet på sidehoved

Havregårdens historie


- kostskole siden 1969


Havregården har været kostskole siden 1969, hvor en gruppe lærere overtog hovedbygningen samt stalde fra et sommerpensionat. Gården var oprindelig en større proprietærgård, der nogle år tidligere havde udstykket grundene omkring Havregårdsvej til sommer- og helårshuse.
Heldigvis beholdt gården nogle større grønne områder omkring bygningerne, således at vi i dag har plads til flere boldbaner, atletikbane, beachvolley, "haver", legepladser, køkkenhave, stald, dyrefolde, bålpladser, shelter til overnatning, frie grønne områder, hyggekroge m.m.

Skolens ledere
I september 2009 holdt vi 40 års jubilæum og i den anledning var det dejligt at kunne hilse på 3 af vores tidligere ledere:
Bente Gudmundsen (leder fra august 85 til juli 92), Else Marie Larsen (leder fra august 99 til august 06) og Erling Bech (leder fra november 93 til august 99 og senere formand/sagkyndigt medlem af skolens bestyrelse frem til maj 13).

KOSTSKOLEN der giver mening, fællesskabende oplevelser og læring for livet

Læring der rykker

På Havregården oplever mange elever for første gang et positivt skoleforløb præget af accept, tilhørsforhold, tilpas udfordringer og særlig omsorg og støtte til den enkelte. Vi ser læring som social praksis, og mener at den faglige udvikling følger den sociale og følelsesmæssige. Vi har fokus på at eleven gives mulighed for at udnytte sine kompetencer og hele sit potentiale. 
Klassestørrelse: Max ca. 14 elever.  Mål: Afgangsprøve efter 9. eller 10. skoleår.  Se Undervisning i 6. – 9. kl.

Omsorg der udvikler

Vi gør EN FORSKEL, bl.a. fordi eleverne bor i små bo-grupper med max 10 elever og 4 faste voksne i et trygt, forpligtende og udviklende fællesskab. Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang med fokus på ressourcer og positive oplevelser.  Se Anerkendende pædagogik

Forældre der inddrages

Ingen gode resultater uden et godt forældresamarbejde!  Vi samarbejder med udgangspunkt i den enkelte families særlige forhold. Forældre er altid velkomne på skolen. Se Samarbejde & Besøg