Billedet på sidehoved

Værdigrundlag & Mål

- er Havregårdens fundament

Havregården skal være eleverne et godt eksempel.  
Vi tror på, at et anerkendende, involverende, respektfuldt og udfordrende samvær elever og voksne imellem er et godt fundament for vores daglige arbejde. 
Vi vægter en kreativ læringskultur med fokus på samarbejde, trivsel og tryghed med henblik på at udvikle elevernes faglige, almene, sociale og personlige kompetencer, som f.eks. selvtillid, selvværd, respekt og ansvarlighed.
Vi forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. 
Vi ønsker at udvikle elevernes viden om og respekt for et demokratisk samfund og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 
Vi tror på, at alle har ressourcer og udviklingsmuligheder.
Vi ønsker, at vores elever skal opleve at have indflydelse på eget liv 
Vi stiller krav og har forventninger til eleverne. Vi lærer dem at have tillid til sig selv og andre. 
Vi tilskynder dem til at tage ansvar for egne mål og handlinger, og støtter dem i evnen til at håndtere livet.

Havregårdens kerneydelse

Mål for skoledelen
Havregårdens opgave er at tilbyde et undervisningsforløb, der fører frem til folkeskolens afgangsprøve, trods elevernes ofte meget uregelmæssige og mangelfulde skolegang.
I praksis betyder det, at vi skal motivere og (gen)skabe elevernes nysgerrighed, hvilket kan ske både ved traditionel klasseundervisning og ved brug af mere utraditionelle og differentierede undervisningsmetoder.

Gennem kendskab til og via anerkendende relationer til børnene vil vi søge at:

 • (gen)skabe lysten til læring og arbejdsglæde
 • udvikle grundlæggende skolekultur - samarbejde, trivsel, tryghed og demokrati
 • udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer - selvtillid, øget selvværd, samarbejde og ansvarsfølelse


Mål for Bo-grupperne

Vi ønsker at skabe en tryg og omsorgsfuld hverdag i faste og forudsigelige rammer. Vi tilbyder derfor en struktureret fritid og et socialpædagogisk miljø, hvor der tages mest muligt hensyn til den enkelte elevs behov.
Via anerkendende tilgang med fokus på ressourcer og muligheder, er det vores mål at skabe et dagligt fællesskab med oplevelsen af nærvær og engagement. 
Mål for eleverne er: 

 • at blive i stand til at forstå og respektere andres behov, meninger og væremåde
 • at opbygge tillid til og tro på sig selv
 • at opbygge tillid til andre
 • at de kan tage vare på sig selv og andre

Målene opnås bl.a. fordi vi vægter:

 

 • at eleverne møder gennemgående voksne, der inviterer til en tillidsfuld, oprigtig og involverende relation
 • at eleverne lærer at begå sig både på og udenfor Havregården
           a) sprogligt og demokratisk
           b) m.h.t. personlig hygiejne, spisevaner m.m.
 • et aktivt fritidsliv, der styrker individuelle evner og interesser og som samtidig udvikler engagement i et fællesskab.KOSTSKOLEN der giver mening, fællesskabende oplevelser og læring for livet

  Læring der rykker
 • På Havregården oplever mange elever for første gang et positivt skoleforløb præget af accept, tilhørsforhold, tilpas udfordringer og særlig omsorg og støtte til den enkelte. Vi ser læring som social praksis, og mener at den faglige udvikling følger den sociale og følelsesmæssige. Vi har fokus på at eleven gives mulighed for at udnytte sine kompetencer og hele sit potentiale. 
  Klassestørrelse: Max ca. 14 elever.  Mål: Afgangsprøve efter 9. eller 10. skoleår.  Se Undervisning i 6. – 9. kl.

  Omsorg der udvikler

  Vi gør EN FORSKEL, bl.a. fordi eleverne bor i små bo-grupper med max 10 elever og 4 faste voksne i et trygt, forpligtende og udviklende fællesskab. Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang med fokus på ressourcer og positive oplevelser.  Se Anerkendende pædagogik

  Forældre der inddrages

  Ingen gode resultater uden et godt forældresamarbejde!  Vi samarbejder med udgangspunkt i den enkelte families særlige forhold. Forældre er altid velkomne på skolen. Se Samarbejde & Besøg