Billedet på sidehoved

Optagelse på skolen

- vi optager elever hele året.

Havregårdens målgruppe er normaltbegavede elever, der har brug for et støttende og omsorgsfuldt skoletilbud i døgnregi. Alle elever er henvist af og betalt af socialforvaltningen i elevens / forældres bopælskommune. (Lov om social service § 52 stk. 3 nr. 7 og § 52a stk. 1 nr. 2) 
Henvisningsårsager kan være faglige, sociale og/eller personlighedesmæssige problemstillinger. 
Socialforvaltningen kan sætte forældre i betaling efter gældende regler. 

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere om Havregårdens Kostskole, så ”klik rundt” på vores hjemmeside.
Du er også altid velkommen til at ringe til en af vores 2 socialrådgivere, hvis du har yderligere spørgsmål. 
Vi kan desværre ikke udtale os om  muligheden for plads til en konkret elev, men vi kan oplyse dig om der er en ledig plads eller venteliste på det pgl. tidspunkt. 

Visitation / besøg på Havregården

Vi vil gerne være det rette skole/døgntilbud for eleven, og af denne grund, vægter vi en grundig visitation forud for en eventuel skolestart.
Hvis en kommune vurderer, at Havregården kan være et passende tilbud for den pågældende elev, tilsendes skolen relevante dokumenter, hvor bl.a. en nærmere beskrivelse af elevens behov for omsorg og støtte i skole og/eller fritid konkretiseres. Almindeligvis vurderer vi indenfor få dage, om vi mener at udgøre det rette tilbud, og er svaret positivt, inviteres elev og forældre på besøg snarest muligt.

Et besøg indledes altid af en rundvisning på skolen og herefter en samtale, hvori de forskellige forhold omkring eleven tales igennem. Herunder er det bl.a. væsentligt at tale om elevens og forældrenes mål for opholdet, så vi sikrer os overensstemmelse med Havregårdens grundlæggende holdninger og arbejdsmetoder. 

Læs mere om målgruppe og visitation.