Billedet på sidehoved

 

 


Skolens ledelse

 

Forstander Morten Ulrik Jørgensen


Morten har været lærer på Havregården fra 1991, deltaget i skolens 3-delte ledelse fra 2000-2007 og været forstander fra 1.8.07.

Uddannelse: Morten er uddannet lærer fra Jonstrup Seminarium med linjefag i historie og idræt samt tillægsfag i didaktik (undervisning).
Kommunalpolitisk lederudannelse fra Den Kommunale Højskole.
Erfaring: Morten har arbejdet på behandlingshjemmet Barnets Hus (småbørns- og pigeafdelingen) samt i Gribskovs Ungdomsskoletilbud.
Morten har siden 1997 været medlem af Græsted-Gilleleje Byråd, nu Gribskov Byråd. Han har været udvalgsformand i 8 år. Morten har i hele perioden været medlem af Børn- og Ungeudvalget med særligt ansvar i.f.t. udsatte børn.
Morten er endvidere medlem af bestyrelsen i "kostskoler.dk".
Fritid: I fritiden er Morten aktiv i foreningsarbejde i idrætsforeningen og formand for den lokale musikklub Søborgs Venner.

 

Souschef Annette Nelsson

Annette har været ansat på Havregården siden 2007 som socialrådgiver, og fra marts 2017 også som afdelingsleder. 
Fra skoleåret 2018-2019 som souschef. Annette varetager samtidig socialrådgiverfunktionen på Havregården.

Annette er også uddannet som løsningsfokuseret korttidsterapeut samt uddannet i kollegial supervision. 

 

Ledelsens vision

 "Havregården skal være et læringsfællesskab, hvor læring, trivsel og udvikling går hånd i hånd"

Vi arbejder derfor for;

  • At tilbyde spændende, tidsvarende og inspirerende skolegang, der af forskellige årsager ikke kan rummes i hjemmemiljøet og/eller i de ordinære skoletilbud
  • At skabe skole, hvor alle elever tilbydes tilpassede udfordringer, så de bliver så dygtige de kan
  • At eleverne altid mødes anerkendende og med fokus på den enkeltes ressourcer, da vi tror på, at man kun kan skabe forandring i et positivt defineret felt
  • At Havregården skal være eleverne et godt eksempel i alt, hvad vi foretager os
  • At forældre skal opleve sig som væsentlige samarbejdspartnere
  • At skolen har det læringsmiljø, der efterspørges, samt det uddannelsesniveau hos personalet, der matcher den aktuelle målgruppe
  • at vægte æstetik i skolens fysiske rammer gennem prioritering af velindrettede og moderne undervisningslokaler samt hyggelige bo-faciliteter
  • At vores elever husker Havregården for livet