Billedet på sidehoved

Lovgrundlag & tilsyn

- en fri grundskole med kostafdeling

Havregården er en selvejende institution med en bestyrelse valgt af forældrene. 
Kostskolen er godkendt og under tilsyn af Undervisningsministeriet i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” 
Havregården har oprindelig haft elever fra 1. klasse, men i henhold til en lovændring i 1993, kan der nu kun optages elever, der er fyldt 11 år og/eller går i 6. klasse.
 

Tilsyn med kostskolemiljøet
Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg) fører tilsyn med kostskolemiljøet i medfør af serviceloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Tilsynsenheden kommer 2 gange årligt, anmeldt og uanmeldt. 
Se tilsynsrapport fra 2018 her
Se godkendelse 2015 her 

Tilsyn med undervisningen
Lærer Helene Garnæs, tilsynsførende for skolen indtil maj 2018.
Se tilsynsrapport fra april 2018 her
Ny tilsynsførerende fra maj 2018 er Line Drechsler Schmidt.
Link til Undervisningsministeriets datavarehus, hvor man bl.a. kan se karakterfordeling og -gennemsnit for landets skoler. (Vælg grundskolen)

LINK til karakterfordeling for Havregården
LINK til karaktergennemsnit for Havregården

Fødevarestyrelsens tilsyn
Link til skolens smiley-rapport

Arbejdstilsynet
Havregården har fået en grøn smiley 2017
Det betyder at Havregården ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet og er dermed et signal om at skolen har orden på arbejdsmiljøet.
Den grønne smiley gælder i fem år.

Særlige tilhørsforhold
Havregården er ikke bundet af politiske eller religiøse tilhørsforhold.

Fotos
Vi indhenter tilladelse fra forældre / elever til at benytte fotos af elever på skolens hjemmeside og facebook, ved elevens indskrivning på Havregården.