Billedet på sidehoved

Anerkendende pædagogik

- rammen, der er grundlaget for elevernes positive udvikling

Udgangspunktet i skolens pædagogik er den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning, idet positiv udvikling kun kan ske i et positivt defineret felt.
Vi tror på, at involverende, respektfuldt og udfordrende samvær elever og voksne imellem, er et godt fundament for vores daglige arbejde.
Vi stiller krav og har forventninger til børnene, og vi lærer dem at have tillid til sig selv og andre. 
Vi tilskynder dem til ansvar for egne mål og handlinger og støtter dem i evnen til at leve et godt liv.
Børnene motiveres til at engagere sig i den kultur og omverden, vi lever i. De nære omgivelser bruges aktivt og konkret, ligesom kulturelle oplevelser af enhver art vægtes højt.
De årlige traditioner er en vigtig del af kostskolelivet.
Socialpædagogikken er grundlaget for læring i skole og fritid.

Metodens redskaber

Et dagligt fællesskab, en menneskelig omgangsform, voksennærvær, kulturelle oplevelser, forvandle problemer til læringsmål og udarbejdelse af udviklingsplaner. Arbejdet foregår individuelt og i grupper.  Kontaktlæreren er den centrale voksne. Bo-gruppen er den nære sociale ramme. Skolegangen er den konkrete mening.

Metodens systematik

Med udgangspunkt i sagsbehandlers henvisning og en intro-udredning udarbejdes en individuel handlings- og udviklingsplan. Der fastsættes mål og delmål for den socialpædagogiske indsats og skolegangen. Planen justeres og evalueres løbende i samarbejde mellem kontaktlærer, klasselærere, socialrådgiver, bo-gruppekoordinator og evt psykolog.  Forældre inddrages i forbindelse med møder og løbende via kontaktlærer.

Metodens effekt

Havregården har ikke foretaget en systematisk effektundersøgelse, men vores erfaringer omkring de elever, der hvert år forlader os med gode eksamener og ikke mindst planer for livet, viser os, at vi gør en forskel.
Denne erfaring har vi også fra vores meget besøgte årlige fest for gamle elever.