Billedet på sidehoved

Samtalegrupper

Samtalegrupper der "giver luft", skaber samhørighed og ny energi

Havregården igangsætter løbende frivillige samtalegrupper, hvor typisk 2 socialrådgivere samt 1 pædagogisk medarbejder, alle med videreuddannelse og erfaring indenfor gruppesamtaler, guider de tematiserede forløb.
Formålet er at tilbyde et "rum", hvor eleverne får mulighed for at dele tanker, følelser, frustrationer og oplevelser med ligestillede. En gruppe mødes almindeligvis 8 gange på faste tider. Vi afsætter god tid, oftest 2 timer.
Temaerne for denne type samtalegruppe afhænger af det aktuelle behov i børnegruppen, men kan omhandle trivsel, kammeratskab, at have det svært med sine forældre, at føle sig anderledes m.m.

 

Indhold og form

Gruppernes indhold tager udgangspunkt i det fælles tema, som første gang vælges af de voksne og derefter af deltagerne. Det er væsentligt at eleverne tager ejerskab på indholdet.
Samtalen, og det at dele erfaringer med andre, er omdrejningspunktet for samværet i gruppen. Der kan også indgå andre relevante aktiviteter, f.eks. tillidsøvelser, fantasirejser, arbejde med livshistorier (narrativ metode), ture ud af huset m.m.   
 

 

Andre grupper: Rygestop/reducering, vægttab, "dårlige vaner"

Havregården har den faglige ekspertise til at motivere og støtte den unge til rygestop, sund livsførelse, vægtregulering eller ved hashproblematikker. (Se også misbrugspolitik)
Sådanne grupper eller enkeltmandsordninger iværksættes efter behov, og er som oftest af længere varighed. Der vil i samarbejde med eleven blive udarbejdet en plan for forløbet, som nøje beskriver tidsramme og de fastlagte mål og delmål.
Samtale og løbende evalueringer er en naturlig del af forløbet. Eksterne konsulenter/medarbejdere kan blive inddraget, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt.