Billedet på sidehoved

Husregler & fælles aftaler

- giver struktur og tryghed, og kan rykkes efter aftale

Med mange børn og unge samlet ét sted, er det nødvendigt med nogle faste regler og aftaler, så vi sammen kan skabe det bedste miljø for alle. På denne side vil vi kort beskrive de vigtigste husregler, som vi forventer at alle elever respekterer og accepterer. Nederst på siden vil vi forklare, hvorfor nogle regler ikke altid er ens for alle.
Læs evt. yderligere under ABC-information

Miljø

Da eleverne bor forholdsvis tæt, er det nødvendigt, at vi alle behandler hinanden respektfuldt, og at vi giver ”plads” til vores forskellighed. Eleverne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om mange ting. Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle forstår og respekterer, at det er nødvendigt og på forskellig vis, at tage hensyn til hinanden.

Deltagelse i undervisning

Alle elever skal efter evne deltage i undervisningen. Såfremt en elev har behov for særlige aftaler/hensyntagen aftales dette med lærer/kontaktlærer. Vi opfordrer altid vores elever til at være meddelsomme, sådan at vi bedre forstår og kan tage hensyn til eventuelle bagvedliggende årsager til f.eks. udeblivelse.
Hvis en elev helt/delvist udebliver fra timen uden lovlig grund, noteres dette via vores elektroniske fraværsregistrering. Den pågældende lærer vil efterfølgende følge op på fraværet, eventuelt i dialog med elevens kontaktlærer. Eleven vil herefter blive tilbudt undervisning på et andet tidspunkt, enten som lektiecafe, eller som omlagt undervisning uden for skoletiden.

Deltagelse i måltider

Alle elever skal deltage i alle hovedmåltider, morgenmad, frokost og aftensmad. Aftendrik er også obligatorisk, med mindre eleven har lavet en særlig aftale med den voksne i gruppen. Hvis en ny elev i starten har svært ved at spise sammen med andre, taler vi om det, og sammen finder vi på løsninger, der skaber tryghed omkring måltidet. Det kan f.eks. være at sidde sammen med bestemte elever eller voksne.

Deltagelse i rengøring, borddækning/opvask m.m. i bo-gruppen

Alle elever skal passe deres ugentlige job med borddækning, opvask m.m. samt den ugentlige rengøringspligt. De voksne hjælper og støtter naturligvis de elever, der har brug for dette.

Sygdom

Syge elever skal blive i deres seng hele dagen. En sygemelding skal godkendes af en voksen. Dette er på baggrund af vores erfaringer med elever, der (meget pudsigt) bliver raske kl. 15, når undervisningen er slut.

Orden og vedligeholdelse

Vi sætter STOR pris på en velholdt skole. Vi forventer, at eleverne udviser ansvar i forhold til skolens ejendom. Fællesarealer indendørs gøres dagligt rent og udendørsarealerne vedligeholdes løbende.
Vi har absolut NUL-tolerance overfor hærværk og graffiti samt andre former for ”uautoriseret” udsmykning. Skulle en elev ved ”en fejl” glemme denne regel, er der hurtig og kontant afregning via udbedring af skaden og/eller kontant betaling.

Ud af huset og hjem igen

Elever må ikke forlade Havregårdens grund uden en aftale med en voksen. Når eleven har lavet klar aftale med den voksne, noterer eleven dette på tavlen i spisestuen. Bliver eleven forsinket, forventer vi en opringning, sådan at unødig bekymring ikke opstår. Gentagne brud på denne type aftaler, f.eks. når eleven konsekvent ikke dukker op og/eller meddeler sig, kan resultere i at der for en periode ikke gives tilladelse til selvstændig udgang.

Aftaler / ikke samme regler for alle

Vi har mange regler, men det er vigtigt at vide, at nogle regler ikke er ens for alle. Om en elev f.eks. må tage alene ud at handle tøj, have en veninde til at overnatte, en dag få lov at se tv længere end til normal sengetid, m.v., afhænger af mange ting, f.eks. elevens alder, men især om det er en elev, der overholder alle aftaler, og som passer sin skolegang fornuftigt m.m. Andre elever har måske brug for at der tages andre hensyn, og dermed etableres aftaler for dem, det kan f.eks. være, hvis det er svært at være sammen med mange mennesker i en periode eller, hvis der er behov for lidt længere "elastik" eller forberedelsestid. Det kan også være i en omstillingsperiode, hvor eleven er ved at vænne sig til nye forhold og indtryk.
Det er vores erfaring, at eleverne er rigtig gode til at forstå og acceptere, at regler ikke altid er ens for alle. 
Samtidig er det vores oplevelse, at det har en hensigtsmæssig pædagogisk effekt, at have "gulerødder forude", hvis eleven viser en god adfærd og engagement på skolen.

Se yderligere under: Regler & Hvis jeg glemmer?