Billedet på sidehoved

Trivsel / ikke mobning

- er altafgørende for et godt liv

På Havregården skal vi naturligvis behandle hinanden med respekt og omtanke. Eleverne støttes i at give udtryk for deres vrede eller usikkerhed på en hensigtsmæssig måde og konfliktløsning er en naturlig del af den pædagogiske hverdag. De voksne er opmærksomme på stemningen i huset og forsøger at være på forkant med konflikter børnene imellem, sådan at konflikten ikke eskalerer.

Eleverne ved, at de voksne altid straks griber ind og hjælper til med at udrede og løse evt. konflikter eleverne imellem. Gennem en aktiv og involverende konflikthåndtering trænes elevernes evner til at indgå og løse de konflikter de møder - også i det voksne liv. Børnene finder således ud af , og gøres mere trygge ved, at konflikter er til for at blive løst.