Billedet på sidehoved

 

 

Undervisning i 6. - 9. klasse

- ikke flere nederlag

En stor del af vores elever kommer med skolenederlag i bagagen ofte på grund af uregelmæssige og mangelfulde skoleforløb. Vi bestræber os derfor på at få børnene på "højkant igen", både fagligt, socialt og følelsesmæssigt, via individuel tilrettelagt undervisning og en målrettet socialpædagogik.
I praksis betyder det, at vi skal motivere og (gen)skabe elevernes lyst til at lære, hvilket både sker via traditionel klasseundervisning, men også gennem mere utraditionelle og differentierede undervisningsmetoder og forløb.

Midler og strategier for at øge motivationen

Eleverne er inddelt i 4 klasser i.f.t. til alder og fagligt niveau. Klassestørrelsen varierer, men der er som udgangspunkt 6-14 elever i hver klasse. Eleven kan i løbet af året blive flyttet til en anden klasse, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt. Der er prioriteret 2-lærerordning i mange timer, hvilket giver mulighed for at dele klassen op og undervise på 2 niveauer, eller tilbyde individuel støtte i timerne.

 

Udover alm. differentieret undervisning, opmærksomhed omkring læringsstile og stor kreativitet omkring undervisningens tilrettelæggelse, tager vi jævnligt på div. ture til f.eks. Eksperimentariet, udstillinger, Cinemateket (laver film), museer, div. kulturelle arrangementer eller lærer om naturen ved at færdes i den.
It-teknologien betyder ligeledes mange nye muligheder for kreativ og udfordrende læring. Alle elever får, når de starter på skolen, egen pc, som anvendes i den daglige undervisning.
Uanset at mange af eleverne har haft et uregelmæssigt og mangelfuldt skoleforløb inden Havregården, så vil langt de fleste elever forlade skolen med en afgangsprøve efter 9. eller 10. skoleår. Alle elever får et afgangsbevis, så de kan fortsætte i et uddannelsesforløb efter Havregården.
Skolen har et tæt samarbejde med Gribskov Kommunes UU-vejleder, som fra 8. klasse følger, introducerer og vejleder den enkelte elev og klassen mod videre uddannelsesforløb.

Alternative læringsforløb, praktisk arbejde og erhvervspraktik

Der kan være perioder, hvor man som elev kan have svært ved at koncentrere sig og/eller finde motivationen til skolearbejdet - måske er der for meget at tænke på lige nu. I sådanne situationer har vi god succes med at tilbyde kortere eller længerevarende forløb med alternativt undervisningsindhold, vi kalder det et særskema. Et særskema kan eksempelvis være at hjælpe skolens praktiske personale. Eleven kan f.eks. hjælpe pedeller med at male eller rydde op, give en hånd med i køkkenet eller hjælpe i rengøringen. (Det teknisk/administrative personale har alle deltaget i pædagogiske kurser).
Flere gange årligt etablerer vi særlige praktikforløb på arbejdspladser udenfor Havregården. Det kan f.eks. dreje sig om 2 dage ugl., så eleven får afbræk i hverdagen.

Hjemkundskab kan vælges som eksamensfag i 8. klasse. Det er et populært valg, da mange får en flot karakter, der efterfølgende er med til at hæve deres eksamensgennemsnit. 

Afgangsbevis efter 9. kl.

Havregårdens elever følger folkeskolen m.h.t. regler omkring eksamen, fag, udtrækning m.m.
Såfremt eleven vælger at gå 2 gange i 9. klasse for at forbedre sin afgangsprøve, eller fordi eleven ønsker at blive mere moden og selvstændig inden et videre uddannelsesforløb, vil de bedste karakterer fra de 2 år blive påført det endelige eksamensbevis.
Skolen indgår i det fælles kommunale censorsamarbejde.