Billedet på sidehoved

Afgangsprøve

- næsten alle elever i 9. klasse får en afgangsprøve

På Havregården kan eleverne gå til afgangsprøve efter 9. klasse. Vi følger folkeskolens Fælles Mål og folkeskolens alm. regler omkring pensum, eksamen, udtræk m.m.  
Vi er tilsluttet det kommunale censorkorps, hvilket betyder, at der udveksles censorer mellem Havregården og andre skoler.
Såfremt en elev har særlige forhold, f.eks. svagt syn eller andre fysiske handicap, kan der søges dispensation, f.eks. i forhold til et konkret fag, forberedelsestiden, anvendelse af it m.m.
Havregårdens elever går almindeligt i skole i eksamensperioden, idet det er vores erfaring, at eleverne har brug for den faste struktur, hvor vi sammen arbejder med og forbereder de enkelte eksamensfag.
 

Folkeskolens afsluttende prøver i maj/juni 2019

Mandag den 6. maj
Kl. 09.00 - 12.30: Dansk, skriftlig fremstilling

Tirsdag den 7. maj 

Kl. 09.00 - 10.00: Matematik (uden hjælpemidler)
Kl. 10.00 - 13.00: Matematik (med hjælpemidler)

Onsdag den 8. maj 
Kl. 09.00 - 10.00: Dansk, retskrivning
kl. 10.00 - 10.30: Dansk, læsning

Torsdag den 9. maj

Kl. 09.00-12.00:  Engelsk (udtræksfag)

Fredag den 10. maj
lKl. 09.00-12.00: Tysk (udtræksfag)

Tirsdag den 14. maj 

kl. 09.00 - 09.30: Biologi (udtræksfag)
kl. 09.00-09.30:   Geografi (udtræksfag)
kl. 09.00-09.30:   Fysik/temi (udtræksfag)

Prøveplan for de mundtlige prøver er endnu ikke fastsat.

Link til Havregårdens karaktergennemsnit  og karakterfordeling i Undervisningsministeriets databank.
Link til Undervisningsministeriets statistik vedr. elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse
Tænketanken CEPOS har lavet en landsdækkende undersøgelse, som beskriver undervisningens effekt og samtidig tager hensyn til elevernes psykosociale baggrund. Her ligger Havregården i 2016 nr. 5 blandt Gribskov kommunes 10 bedømte skoler. 
Du kan se mere her (Du skal skrive Gribskov i søgefeltet).