Billedet på sidehoved

Når støttende undervisning ikke er tilstrækkelig

- så finder vi nye veje sammen med eleven

Indimellem har vi elever, der i en kortere periode ikke kan overskue at deltage i den 6-7 timers daglige undervisning. De har allermest lyst til at "melde sig syge" og blive i sengen eller tage hjem til familien. Der kan være mange forklaringer og årsager til at eleven har det sådan, f.eks.:

 • Bekymringer omkring forældre / søskende
 • Manglende koncentration og motivation
 • Generel skoletræthed
 • Nye elever, der er præget af faglig usikkerhed
 • Nye elever, der er usikre i forhold til kammerater, måske p.g.a. tidligere mobning
 • Andre sociale / psykiske problemstillinger 

I sådanne situationer har vi god erfaring med at tilbyde elever et afbræk fra klasseundervisningen. Sammen med eleven kan vi udarbejde et særskema, som løbende evalueres og justeres over en given periode f.eks. 2-3 eller 4 uger.

Eksempel på særskema:
3 dage i relevant erhvervspraktik hos virksomhed udenfor Havregården
2 dage på skolen

 • Samtale 1 time ugl. med Havregårdens psykolog 
 • Specialundervisning 
 • Linjefag i design, sundhed, ridelinje, musik eller friluftsliv og fodbold
 • Idræt  (fodbold, spring, løb/gang eller svømning m.m.)
 • Evt. praktik i skolens køkken, pedel eller rengøring
   

Efter uger med en anden form for nærvær, omsorg og individuel faglig læring, evt. samtaler med psykolog og ikke mindst oplevelsen af, at kunne honorere nogle forventninger og krav på en almindelig arbejdsplads, ser vi oftest en elev, der har fået genskabt lysten til undervisning i klassen.