Billedet på sidehoved

Alle elever har egen bærbar pc i undervisningen

- et nødvendigt arbejdsredskab i den moderne undervisning

Alle Havregårdens elever får ved skolestart egen bærbar pc til undervisningsbrug.  
Den bærbare pc opbevares i aflåst skab i klasseværelset og må kun tages ud af lokalet til lektielæsning.
For at undgå at eleverne "ved en fejl" kommer til at logge ind på Facebook, Youtube o.s.v., er der et særligt filter i alle lokaler, der kan lukke af for disse tjenester.
Generel netadgang kan også afbrydes, hvis det vurderes at eleverne ikke skal bruge nettet. 

Private pc-ere
Eleverne må have egne private bærbare computere med på Havregården. Eleverne må gerne have mobil eller andet elektronisk udstyr (telefon, Ipad, pc) hele døgnet, dog er der bestemte tidspunkter, som undervisning, frokost, aftensmad og om natten, hvor udstyret ikke må bruges.