Billedet på sidehoved

Sportsstævner

- altid sjovt at deltage - endnu sjovere at komme hjem med medaljer og pokaler

Havregården har mangeårig tradition for at dyrke megen sport. Udover de obligatoriske idrætstimer, kan elever, der har lyst, dagligt dyrke sport på Havregården og i nærområdet i lokale sportsforeninger.  Nærområdet byder på mange forskellige sportsmuligheder bl.a. fodbold, dans, taekwondo og håndbold.

Mange elever har aldrig eller næsten aldrig dyrket sport inden de kom til Havregården, men når tiden, muligheden og kammeraterne inspirerer "lokker", så bliver det pludselig interessant at prøve. Der har i de senere år særligt været stor interesse for skolens træningslokale. Her bliver trænet godt igennem og vi oplever, hvordan mange elever "finder" hinanden igennem denne fælles interesse.

I løbet af året deltager vi i 2 store sportsstævner med overnatning (i telte eller på skoler).  Disse store stævner er især populære, fordi samværet og hyggen med måske 200 andre unge, giver en sjov og spændende ramme omkring arrangementet, ikke mindst når den står på fællesspisning og underholdning om aftenen. 
Andre stævner kan f.eks. være fodboldturneringer med andre skoler eller en 1-dags turnering i bordtennis.