Billedet på sidehoved

4 Bo-grupper

- med forskellig indretning og "stil", der løbende ændres efter elever og voksnes smag.

Havregården har 4 bo-grupper med 10-11 elever i hver. 
I bo-grupperne bor der både drenge og piger. 
Det er gruppens elever og voksne, der selv bestemmer og indkøber div. møbler, ”hyggenips”, blomster m.m.  Formålet er, at du også skal være med til at præge gruppens udseende, så du oplever en hyggelig og tryg ramme omkring dit og kammeraternes fælles liv på Havregården.   

Nye elever vil få tildelt et værelse i en bestemt bo-gruppe, og almindeligvis bliver man boende i den samme bo-gruppe indtil man evt. flytter til Havrehuset. (udslusning)  https://havrehuset.skoleporten.dk

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at skifte bo-gruppe. Spørgsmålet kan dog altid forelægges din kontaktlærer som efterfølgende kan bringe ønsket videre til Koordinationsgruppen, som drøfter og beslutter samtlige placeringer og bo-grupeskift.

Du skal vide, at de fleste elever får et helt særligt tilhørsforhold til deres bo-gruppe. Det handler både om det tætte samvær elever og voksne imellem, men også fordi eleverne er aktivt medinddraget omkring gruppens ”liv”, f.eks. omkring indretning/organisation, ”udsmykning” og div. aktiviteter/ture i fritiden.

Mange elever oplever, at ”Jeg bor / har boet i Havregårdens bedste bo-gruppe”. Når vi har Gl. elevfest  er det også besøg i ens ”gamle bo-gruppe”, der har høj prioritet.