Billedet på sidehoved

Regler!

- hvordan husker jeg reglerne, og hvad sker der, hvis jeg glemmer dem?

Når mange bor sammen, og dagligdagen skal fungere fornuftigt for både elever og voksne, så har vi forskellige regler som skal overholdes. Under punktet: Husregler og aftaler kan du læse om de overordnede regler, som f.eks. at alle elever skal deltage i undervisning, deltage i hovedmåltider og hjælpe til i bo-gruppen med mad og rengøring 1 gang ugl. 
Under ABC-information kan du også finde mange oplysninger omkring dagligdagen.

Vi har måltider og undervisning på bestemte tider hver dag, og disse tider skal overholdes. Dagligdagen forsøges i videst muligt omfang synliggjort, bl.a. på vores fælles elektroniske tavle i spisestuen. Her står dagens aftaler, f.eks. tandlæge- og lægetider, særlige klassebegivenheder, møder m.v. Dette bliver gennemgået på morgenmødet.

Havregården er en stor skole, og du må derfor forvente at det tager lidt tid at finde rundt og huske alle rutiner og mødetidspunkter og fælles regler. Vi er gode til at hjælpe hinanden, både med at finde rundt og huske hinanden på fælles aftaler og mødetidspunkter. Spørg også gerne, hvis du er i tvivl. Det kan være rart at have en at "læne sig op ad", når man starter på skolen, og derfor laver vi af og til aftale med en eller to elever fra bo-gruppen, som får til opgave at have særlig opmærksomhed på dig i opstarten. Dette kan for nogle være en rar og mere tryg måde at starte på.

Vi forventer at alle overholder og respekterer vores aftaler og regler

Havregården er et forpligtende fællesskab, hvor vi viser hinanden respekt, tillid og indgår loyalt med de vedtagne regler og aftaler. De regler og aftaler vi har på Havregården er til fællesskabets bedste, og derfor forventer vi, og har tillid til, at alle vil yde deres bedste til vores fælles trivsel. 
De voksne ønsker at I udover at deltage i undervisningen skal bidrage med og lære en række ting, som f.eks. at tage del i pligterne i bo-gruppen, at passe på skolens ting, og tage hensyn til hinanden. Vi vejleder jer omkring disse ting. Skulle I glemme eller bevidst overtræder regler og aftaler, vil der alt afhængig af "overtrædelsen", blive taget hånd om dette. Ved samtale vil vi naturligvis være nysgerrige på din begrundelse og eventuelle motiver for eksempelvis udeblivelse fra undervisning, ødelæggelse af inventar, uvilje til fælles pligter etc. Væsentligt er det at eleven selv lærer af situationen. Derfor gør vi os umage og også i samarbejde med eleven, at finde frem til passende udbedring. Det kan f.eks. være at eleven tildeles undervisning på andet tidspunkt, tager pligter andre dage, skal genvinde tillid ved at vise "jeg kan", reparere, tørre op etc.

Har du overtrådt mere alvorlige regler kan konsekvensen være at du kommer "i snor". At komme "i snor" betyder at du skal være sammen med en voksen i et bestemt tidsrum, f.eks. ½ eller en hel dag (måske op til 1 uge). F.eks. skal du være i snor i alle pauser og fra undervisningen er slut, til du skal i seng. At være "i snor" er et informerende og virksomt pædagogisk redskab, hvor vi trækker eleven "til os" i stedet for "fra os". Nærhenden gør at vi får reflekteret og sammen bliver klogere. (Du tror det måske ikke, men det kan sagtens ende med at det bliver rigtig rart at have en voksen (næsten) for sig selv, så vi kalder det faktisk en "positiv konsekvens"). Se mere under Tænkepause & "I snor".

Vi har en klar holdning til at når en elev har stået til regnskab for sin handling, så er "sagen" afsluttet. Herfra, har vi en klar forventning til at eleven på ny vil indgå bidragende og loyalt i forhold til skolens fælles aftaler og regler.