Billedet på sidehoved

HFE - elevråd

- medindflydelse på mange forhold i dagligdagen.


Havregården Faglige Elevråd består af 1 repræsentant fra hver klasse.

Rådets vigtigste opgave er at tjene elevernes interesser på skolen. Man kan altid komme med forslag og opfordre elevrådet til at tage bestemte emner op. HFE har et fast dagsordenpunkt på børnemøder med de voksne i egen bo-gruppe. Her fortæller de om, hvad der p.t. rør sig, og hører elevernes holdning til div. problemstillinger, som de så bringer retur til næste HFE-møde med ledelsen.

Elevrådet har gennem årene stået for mange spændende arrangementer og tiltag bl.a. etablering af fælles "gameområde", hvor spilleglade kan samles omkring fælles interesse. HFE har de senere år givet bidrag til den næsten årlige fælles begivenhed Bakketuren. Med jævne mellemrum arrangerer elevrådet en fest på skolen. Vi donerer også lejlighedsvis penge til børn i nød ude i verden. 

Elevrådet har sin egen økonomi, dvs. en pulje penge som rådet suverænt bestemmer over. Hver elev betaler et mindre beløb ugl. af sine lommepenge, afhængig af alder. Pengene bliver brugt til meget forskelligt, afhængig af elevernes ønsker.

Repræsentanter i HFE er bevidste om deres position som rollemodel. F.eks. har vi et år haft en formand som var en ihærdig tovholder i forhold til initiativer vedr. rygepolitik på skolen, så ihærdig, at han selv holdt op med at ryge.

På Havregården er der en række lønnede jobs, som eleverne kan søge, hvis de ønsker at tjene penge udover lommepengene. Det er elevrådet, der skriver stillingsopslag, kigger på ansøgninger og ansætter. Man kan passe dyr, bibliotek, vaske gulv i køkkenet og en masse andre jobs.

Er du interesseret i at blive medlem af elevrådet, skal du melde dig, når vi har valg til nyt elevråd.