Billedet på sidehoved

Syg på Havregården

- lad os (almindeligvis) passe dit syge barn

Indimellem bliver en elev syg af f.eks. influenza, forkølelse m.m.  Når voksne har konstateret, at eleven er syg, skal eleven blive i sin seng hele dagen, og det aftales, hvem der er ansvarlig for mad, drikke og omsorg i løbet af dagen. Den voksne noterer forløbet og mulige overvejelser omkring læge m.v. kommunikeres så alle medarbejdere er orienterede. Voksne følger forløbet dagen igennem og sørger for mad og drikke samt div. underholdningsstof som bøger, blade, musik m.m. 

Nogle elever vil gerne hjem, når de er syge, men vi anbefaler almindeligvis, at eleven ligger syg på skolen. Vi vil naturligvis gerne drøfte den enkelte situation med hjemmet og plejer at finde frem til en, for alle, god løsning. Skolen følger op på sygdomsforløb i hjemmet og laver aftaler om elevens tilbagevenden til skolen. Mange børn kan have lyst til at blive en ekstra dag hjemme, eller måske weekenden over. I sådanne tilfælde er det afgørende at hjemmet, overfor barnet, tydeliggør vigtigheden af skolegangen og det sociale liv. Hvis det er svært at motivere dit barn i skole, kan du/I altid ringe til skolen, der vil forsøge at være behjælpelig.