Billedet på sidehoved

Skolens psykologer

Anne Frimer-Larsen og Sigrid Reinvard Kølster

                          

Psykologerne har bl.a. flg. arbejdsopgaver

               

  • Afklarende / støttende samtaler med elever (akut og planlagt)
  • Terapeutiske samtaler med elever efter aftale med forældre, kontaktlærer og elev               
  • Visitation i samarbejde med socialrådgivere
  • Evt. rådgivning til samarbejdspartnere
  • Udredningsopgaver, herunder testning, observation og vurderinger.

Socialpædagogiske og specialpædagogiske opgaver
            

  • Supervision/vejledning /rådgivning i.f.t. generelle pædagogisk/psykologiske problemstillinger
  • Sagssupervision/ vejledning/ rådgivning ad hoc i forhold til enkelte børn / klasser / grupper
    (obs. personlig supervision til personalet ydes af extern psykolog)  

Psykologtilbud

Indeholdt i prisen ved indskrivning på Havregården tilbydes 3 - 5 afklarende samtaler med en af vores psykologer.
Hvis sagsbehandler, forældre og/eller Havregården finder det hensigtsmæssigt for eleven at gøre brug af tilbuddet, iværksættes samtalerne når eleven skønnes parat.
I forlængelse af de afklarende samtaler er der mulighed for at tilkøbe intensive terapeutiske forløb af varierende længde, og evt. mere omfattende udredninger.