Billedet på sidehoved

Priser

- en pris der overrasker..... POSITIVT

Betalingsform
 

  • Dækker alle udgifter: Den mdl. betaling for hhv. ophold og undervisning dækker alle alm. udgifter.
    (ophold, weekender, rejser, sommerferieophold, 3-4 afklarende psykologsamtaler, hjemrejse m.m. samt undervsining inkl. materialer, egen bærbar pc, specialundervisning, lejrskoler m.m.
  • Godt overblik: Anbringende kommune har et godt overblik over den samlede udgift pr. måned/år.
  • Tidsbesparende: Megen tid spares på Havregården / i kommunen, når der ikke skal skrives / behandles ekstra ansøgninger.
     

Priser pr. 1.1.2018

Kostophold u 16 år: (inkl. weekender, psykolog, sommerferieture m.m.) 12 mdr. a kr. 31.917 
Undervisning (inkl. materialer, lejrskole, evt. sprogrejse m.m.) 11 mdr. a kr. 18.982 (- juli)
Se priser, betaling, regulering, opsigelse m.v. her  
Takstblad 2018

Henviste dagelever
Kontakt skolen for aftale omkring dagplads.

Filosofi vedr. betalingsformen
Vi tilbyder et kostskoleophold, hvor vi løbende, evt. akut, kan tilpasse vores tilbud til den enkelte elev både i undervisning og fritid, da vi herved undgår først at skulle søge og afvente bevilling vedr. f.eks. weekender, sommerferieophold, evt. særlig ekstra støtte (i mindre omfang) m.m.

Kun i særlige tilfælde kan det vurderes nødvendigt at søge om ekstra bevillinger f.eks. til særlig sygebehandling, særlig socialpædagogisk støtte, intensive terapeutiske psykologsamtaler, eller hvis en elev f.eks. skal besøge forældre udenfor Danmark. Forud for sådanne ekstra bevillinger har der som oftest været tæt dialog mellem skole og forvaltning. Her er den konkrete problematik og/eller støtteforhold blevet drøftet og mulige pædagogiske/faglige interventioner klarlagt. Indsatsen bliver løbende evalueret.