Billedet på sidehoved

Individuel akutaftale

- ikke alt kan planlægges i forvejen - Havregården står parat, når kostelever har brug for os

Når det uforudsete sker

Indimellem oplever vi, at der sker uforudsete ting i en kostelevs familie, så eleven enten ikke har mulighed for at komme hjem på weekend / ferie, eller der opstår problemer, så eleven må tage ophold et andet sted.  Midlertidigt ophold på en akutinstitution, kan være en utryg løsning for en del elever og på et sårbart tidspunkt.  
 

Forud planlagte weekender / ferie
Når det drejer sig om "pasningsbehov" i en kommende weekend eller (kortere) ferie, kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt, at eleven har ophold hos nærmeste familie eller hos familiens venner. Såfremt der ikke kan findes nogen hensigtsmæssig løsning her, kan Havregården tilbyde en individuel akutaftale, hvor eleven tilbringer weekenden eller ferien på Havregården sammen med velkendte pædagogiske ansatte.
Betaling aftales i den konkrete situation. 

Akutte problemer i weekender / ferier

Hvis der opstår akutte problemer hjemme i weekender / ferier, og forvaltningen ønsker, at eleven tager ophold på Havregården, kan forvaltningen kontakte skolens ledelse. Indenfor almindeligvis max 3 timer, vil eleven herefter kunne modtages på Havregården. Betaling for denne akutordning aftales individuelt. 

Havregården er sikkerhedsnettet, hvis eleven har brug for os, og familie og forvaltning er enige