Billedet på sidehoved

Tænkepause & "I snor"

- når problemer kræver særlig opmærksomhed og handlinger

Hvor tænkes bedst?

At sende elever hjem på "tænkepause" er en sanktion, som vi sjældent bruger. Vi er bevidste om at forældre og kommune har bedt os om at løse en både undervisningsmæssig og pædagogisk opgave i dagligdagen. Det kan derfor være dilemmafyldt at sende elever hjem for at "tænke" hos forældre, der enten ikke har været involveret, eller måske ikke har det fornødne kendskab til den konkrete problematik/konflikt, og dermed ikke har forudsætningerne for at udrede eller ændre ved den konkrete situation. 

Vi ser det som vores pædagogiske opgave at arbejde med problemerne på skolen, og ønsker i videst mulige omfang også at løse disse på skolen. Men, i helt særlige tilfælde, f.eks. ved vold eller truende adfærd, kan det dog være nødvendigt at skabe ro omkring eleven, ved at sende eleven hjem, eller ved at etablere tilbud udenfor Havregården, eksempelvis skolens sommerhus med lærer/pædagog, mens situationen undersøges nærmere, og der evt. afholdes møde med forældre og forvaltning. 
 

På Havregården sanktionerer vi med ekstra voksenkontakt = "i snor" 

Såfremt en elev har haft en særlig uhensigtsmæssig adfærd, og/eller en adfærd som er påtalt uden effekt, kan der tages pædagogisk beslutning om at have eleven "i snor".  Den grundlæggende tanke med denne handling er at trække eleven "til sig" fremfor "at skabe afstand", som f.eks. ved at sende hjem. At være "i snor" skaber nærhed og klarhed. Eleven skal opholde sig sammen med den/de udvalgte voksne i alle pauser og i fritiden i den aftalte periode.
Vores 
erfaring er, at denne sanktion, der for de fleste elevers vedkommende først opleves voldsomt begrænsende, men for mange elever i stedet ender med at blive en "positiv sanktion". De har nu en voksen for sig selv og kan opleve, at der både er god tid til at tale om de problemer, der udløste sanktionen, og måske også om nogle af de ting, der ligger til grund for den uhensigtsmæssige adfærd. Da en del af samværet også er forskellige former for konstruktive aktiviteter, kan denne sanktion betyde ny viden, oplevelser og dybere relation mellem elev og voksne.