Billedet på sidehoved

Dagelevplads på Havregården

- for dagelever som i perioder har behov for særlig støtte

En dagelevplads på Havregården fungerer som et aflastningstilbud til dagelever, som i perioder har brug for særlig støtte, når tingene bliver ekstra svære i hjemmet.
En dagelevplads er ikke en egentlig anbringelse, men et udvidet skoletilbud, som vil virke mindre indgribende over for familien.

En Dagelevplads indeholder følgende:

 • Skolegang i en af Havregårdens fem små klasser  
 • Specialundervisning
 • Testning
 • Skole-pc til rådighed
 • Cykel til rådighed
 • Idrætstøj m. Havregårdslogo
 • Deltagelse i linjefag (ridning, design, fodbold, musik, sundhed)
 • Deltagelse i skitur
 • Deltagelse i sprogrejser
 • Deltagelse i lejrskoler
  Pris for skoledelen kr. 18.982,- pr. måned i 11 mdr.

   
 • Tilbud om op til 5 afklarende psykologsamtaler. Yderligere kan tilkøbes.
 • Deltagelse i Havregårdens 2 sommercamps
 • Kontaktlærerordning
 • Tilknytning til en bogruppe
 • Tæt familiesamarbejde
 • Deltagelse i fællesarrangementer (julefest, forårsfest, konfirmationsfest, gallafest, translokation)
 • Kost (morgenmad, frokost)
  Pris for socialpædagogisk støtte kr. 4.200,- pr. måned i 11 mdr.

Dagelevordningen betyder at der kan tilkøbes overnatninger efter behov i kortere eller længere tid ad gangen.
Vi anbefaler at eleven har en ugentlig sovedag, hvor der er mulighed for at passe en fritidsaktivitet på Havregården, og være sammen med kammeraterne efter undervisning.

Overnatning kan også foregå i weekenderne, hvis familien har brug for yderligere aflastning.

Alle nye elever kommer igennem et introforløb, når de starter på Havregården. I forbindelse med optagelsen aftales det første opfølgningsmøde med hjemmet, så tæt kontakt etableres.

Pris for overnatning  1.217,- pr. nat
Mulighed for kørselsordning med skolens chauffør (tilkøb - aftales individuelt).