Billedet på sidehoved

Bogruppedage

- Træning i refleksion og demokrati

Vi holder ca. 8 bogruppedage årligt. Her deltager gruppens elever og de 4 faste voksne.

Fokus på det positive

Formålet er at have et fast forum, hvor der sammen med elever er tid til at drøfte gruppens "liv" og ”HG-livet” i almindelighed. Vi har en fast dagsorden for at sikre, at der kommer fokus på både det, "der virker", og på de områder, der løbende skal "gribes fat i".
Eleverne lærer at holde et møde med dagsorden og ordstyrer, og de lærer at tale på skift og lytte til hinanden. Vi ønsker, at de skal blive trygge ved at turde stå frem med egne meninger og holdninger i en gruppe, de kender godt. De lærer at reflektere i fællesskab og trænes til at anskue en given problematik fra flere perspektiver. Dagsorden fra møde til møde hænger på opslagstavlen i gruppen, så elever og medarbejdere kan skrive nye punkter på til næste møde.
Eleverne skal opleve sig hørt, set og anerkendt for deres meninger, holdninger og tanker.

Fast dagsorden til børnemøder
1. Nye punkter: (fra sidste møde eller fra ophængt dagsorden i gruppen)
2. Orientering: Div. siden sidst (fra personalemøde, nye tiltag på skolen, nye elever m.m.)
3. HFE: Nyt fra elevrådet. Evt. emner eleverne ønsker taget op
4. Generel trivsel
....Fokus på det positive
....- Hvad der fungerer godt i gruppen
....- Hvad der er blevet bedre siden sidste møde
....- Hvilke gode/sjove oplevelser har gruppen haft for nylig
....- Hvad skal der ske af hyggelige/sjove ting i nær fremtid
    Fokus på
....- Særlige forhold der skal drøftes, ændres, f.eks. værelsesbyt
....- Særlige forhold omkring elever, der skal drøftes i plenum
....- Nye aftaler / retningslinier i gruppen
5. Evt.