Billedet på sidehoved

Undervisningen

- er meget mere end boglige fag

En afgangsprøve fra folkeskolen er nødvendig i forhold til de fleste senere uddannelsesforløb, men en pæn eksamen er ikke det eneste, der tæller, når virksomheder ansætter personale. 
Mange firmaer vægter først og fremmest kreative, selvstændige og tænkende medarbejdere, der med begge ben på jorden kan og tør vise/bruge andre kompetencer end de boglige. 

På Havregården vægter vi, sideløbende med den boglige undervisning, at give eleverne mange andre former for læring. Det gør vi først og fremmest via det daglige samvær på skolen, men også ved at vægte viden, erfaringer og fællesskab omkring idræt, linje- og valgfag, tema-uger, lejrskoler, div. kulturelle oplevelser samt i forbindelse med rejser i ind- og udland. 
I alle sammenhænge, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, inddrages eleverne i både planlægning, gennemførelse og efterfølgende evaluering.

"Klik rundt" på siderne, og du bliver forhåbentligt overbevist om, at Havregården ikke kun er en skole, men et samlet uddannelsestilbud i forhold til "Det gode liv" i årene, der kommer efter......