Billedet på sidehoved

Undervisningsplaner

- alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan

Havregården har 4 undervisningshold: A-klassen, som dækker de mindste klassetrin. 8. klasse og 9. klasse samt e-sporet, som har plads til 6 elever.

E-sporet
I denne klasse er der særligt fokus på en genkendelig dagstruktur og faste arbejdsrutiner, ligesom det prioriteres at skemalægge med færre, men velkendte voksne.
Eleverne er med til valget af de tematiserede undervisningsforløb. Klassens undervisning tilrettelægges med opmærksomhed på inddragelse af praktisk, visuelt og auditive læringsaktiviteter, såsom ture ud af huset til f.eks. Den Blå Planet, byvandring, studietur. Den praktiske undervisning kan bestå i botræningsforløb eller opgaver på skolen. For nogle elever kan det være relevant med eksterne praktikforløb.
Klassens elever tilbydes plads på den årlige læselejrskole.

Skolen følger Undervisningsministeriets mål for folkeskolen "Fælles mål"


Årsplaner for skoleåret 2018-2019

 

A-klassen (6.-7. kl.trin)
Dansk
Samfundsfag
Kristendom / Historie
Tysk
Engelsk
Matematik

Biologi/natur-teknik
Geografi

Idræt

8. klasse
Dansk
Samfundsfag
Matematik
Tysk
Engelsk
Kristendom
Historie

Idræt

9. klasse
Dansk
Matematik
Tysk
Historie
Kristendom
Idræt

Fysik / kemi

Engelsk

 

E-sporet