Billedet på sidehoved

Skolens socialrådgivere

Annette Nelsson og Mette Bonné

                                                                              


Socialrådgiverne har bl.a. flg. arbejdsområder:

 

  • Visitation / rådgivning i.f.t. sagsbehandlere ang. evt. nye elever
  • Løbende sikring af sammenhæng mellem de indgåede aftaler og skolens indsats i skole og fritid.
  • Løbende orientering til / møder med sagsbehandler
  • Intern opfølgning/udviklingssamtaler i samarbejde med kontaktlærer
  • Fremsendelse af elevudtalelser  
  • Samarbejde med div. externe samarbejdspartnere 
  • Div. tiltag i samarbejde med det pædagogiske personale.  F.eks. Samtalegrupper