Billedet på sidehoved

Dine kammerater

- alle elever har en særlig grund til at gå i skole på Havregården

Alle Havregårdens elever kommer her, fordi der er noget, der er svært i deres liv. Årsagerne kan være mange, men størstedelen af skolens elever har det til fælles, at der enten er forhold i familien og/eller skolen, som er problematiske. Nogle har haft problemer i familien, så de ikke har kunnet passe deres skole, og andre har måske ikke været i skole længe på grund af grov mobning. 
Nogle elever kommer her, fordi de af forskellige grunde skændes meget med deres forældre, nogle er meget usikre på sig selv og har brug for at få mere selvtillid, og nogle trænger generelt til at lære at tage mere hensyn til andre og blive bedre til at fungere i en gruppe. 
Nogle elever har forældre, der af forskellige grunde ikke har ressourcer til at passe godt nok på dem i dagligdagen, f.eks. på grund af sygdom, men hvor det fungerer ok i weekender og ferier.  

Mange af Havregårdens elever har mangelfuld og/eller kedelige skoleerfaringer med sig. Flere elever fortæller om skoleforløb, der har været præget af grov mobning, manglende evne til at honorere de faglige krav, manglende hjælp til lektierne, hvilket har bidraget til elevens manglende tro på egen formåen. Parallelt med, fortæller mange elever, hvordan de faglige vanskeligheder nærmest kan "flette" sig sammen med det sociale liv i et skoleliv. Denne "sammenfletning", og for nogens vedkommende, forstærket af problemstillinger i hjemmet, kan resultere i manglende overskud, motivation og glæde ved at gå i skole. Dette kan resultere i sporadisk skolegang.

Mange af Havregårdens elever har brug for at få flere sociale erfaringer, hvor det at aflæse og være i stand til at tilpasse sig fælles normer og sociale spilleregler er væsentligt for et godt og udviklende samspil. På Havregården er vi alle forskellige og det er vi glade for. Vi ser forskellighed som en styrke for fællesskabet og møder hinanden med nysgerrighed og respekt. I har f.eks. forskellig smag, temperament, humor, interesser og personlighed. Og det er jo netop det, der gør kostskolelivet spændende og lærerigt. Når vi spørger Havregårdens elever om særlige betydningsfulde forhold ved at være elev på Havregården, vil langt de fleste fremhæve venskaberne. Du vil opleve at der altid er nogle at være sammen med, nogle du deler interesse med eller nogle sociale aktiviteter du kan deltage i. Det er meget almindeligt at man har nogle venner, som man f.eks. dyrker sport med, nogle man ser bestemte tv-serier med, nogle man spiller i band med osv. 

Havregården er et fællesskab der rummer mange muligheder og du kan være sikker på masser af fælles oplevelser både på og uden for skolen. Oplevelser der udvikler og styrker sammenholdet.

Når mange unge mennesker er sammen, så opstår der naturligvis gnidninger, drillerier og konflikter, akkurat ligesom på andre skoler eller ungdomsmiljøer. Vi skelner mellem hverdagens drillerier og mobning, hvor sidstnævnte ikke tolereres. På Havregården prioriterer vi at træne eleverne i konflikthåndtering gennem simple værktøjer bl.a. Konflikttrappen (op - og nedtrapningsmodel), at tage andel, skifte perspektiv m.v. 

Se Trivsel / ikke mobning