Billedet på sidehoved

Nyhedsbreve

- glæd dig til næste nyhedsbrev

Havregården er en skole i evig udvikling. Vi vil gerne være "kendt for" at være en skole, der ser muligheder fremfor begrænsninger, som ikke er statisk, men dynamisk. Der sker med andre ord rigtig mange ting både i klasserne, i bogrupperne og på skolen generelt. Jeres børn vil sikkert komme hjem og fortælle om livet og skolegangen på skolen, fortælle en del, helt sikkert glemme at fortælle nogle ting, og måske bevidst undlade at fortælle om enkelte forhold, f.eks. en ny regel, som han/hun ikke lige selv synes er særlig sjov :-(

Nyheder
Havregården ønsker, at I som forældre skal være bedst muligt orienteret om stort og småt.
Vi vil derfor sende jer nyhedsbreve via e-mail med ca. 6 ugers mellemrum (brev, hvis I ikke bruger e-mail).

Nyhedsbrevene omhandler:

 • undervisningsforhold generelt på skolen
 • undervisningen specielt i jeres barns klasse
 • bogruppernes liv
 • fritiden, nye aktiviteter m.m.
 • dagligdagen og evt. ændringer
 • fester med og uden familie – invitationer
 • rejser, lejrskoler, ture m.v.
 • sportsstævner
 • personale (nyansættelser / ophør)
 • skolen generelt m.v.

  Har du/I som forældre/værge spørgsmål eller tvivl, så kontakt skolen.
   

E-mail – ny adresse?
Når nye elever begynder på Havregården, aftaler vi med familien, hvem der skal modtage nyhedsbreve. 
Husk altid at give besked til skolens kontor ([email protected]), hvis du ændrer e-mailadresse.

Nyhedsbreve
Uge 49 - 2018

Uge 40 - 2018
Uge 35 - 2018
Afslutning emneuge / generalforsamling
Uge 6 2018