Billedet på sidehoved

Nyhedsarkiv

Doolexia i specialundervisningen

Havregården har i 2017 valgt at implementere Doolexia i specialundervisningen
Nyhed billede
Doolexia er et nyt digitalt læse- og stave program, som særligt henvender sig til ordblinde, læsesvage og læsebegyndere. Programmet er adaptivt intelligent, hvilket vil sige, at programmet tilpasser sig elevens faglige ståsted og i takt med den faglige progression repeterer, justerer og deraf udvider den faglig sværhedsgrad. Det skal være sjovt at lære og derfor indgår ”legen” centralt i Doolexia programmet bl.a. gennem øvelser der indeholder leg, konkurrence og meningsgivende tekster.
For at opnå det optimale udbytte, hvor målet er en automatiseret og hurtig læsning samt en mere korrekt stavning, skal der trænes dagligt. For at tilgodese denne, og for skolens andre elever, vigtighed af daglig læsetræning, er der indført læsetid for hele skolen i dagens første lektion. For Doolexia eleverne er der derudover fælles træning en gang om ugen. Her arbejdes der også med de tilhørende taktile øvelser, som dels er med til at stimulere elevens automatiserede genkendelse af bogstaverne, og dels træner elevens arbejdshastighed.
Feedback er en vigtig komponent i træningsforløbet, da alt erfaring viser, hvordan elever motiveres af at følge egen faglig progression, denne foregår også i den fælles træningstid.
Programmet giver, fordi det er digitalt, god mulighed for ret præcist at dokumentere, hvor langt eleven er med sin træning. Dette indgår i elevens udviklingsbeskrivelse, som udarbejdes 2 gange årligt.
I Doolexia fokuserer vi på de faglige succes’er og dette forhold ved vi motiverer til læring.

07-11-2018 PRS